Nieuw Eetverbond

Nieuw Eetverbond is een samenwerkingsverband van zelfstandige diëtisten In Gent en Oud-Turnhout.
Onze kennisuitwisseling en complementaire samenwerking beogen een betere dienstverlening te bieden aan mensen en gezinnen met vragen over (gezonde) voeding, (di)ëten en ontsporingen rond eten van welke aard ook. Wij laten ons hierin bijstaan door een groeiend netwerk van hulpverleners, psychologen en psychotherapeuten, artsen en medische diensten, die onafhankelijk met Nieuw Eetverbond samenwerken.


​www.nieuweetverbond.be

image-117460-logo_Nieuw_Eetverbond.jpg